Yo te arete yon gason paske li te manyen sèkèy Rèn Elizabèt IIa

0

 Vandredi 16 septanm 2022 sa a, anviwon 10 p.m., yo te arete yon gason paske li prèske manyen kò defen larenn lan. Li te fè tout sa pou l rive pre kò a ki te ekspoze nan Palè Westminster. Lè yo fèk mete men yo sou sèkèy la, ajan sekirite yo te arete l e yo te mete l nan prizon paske li te vyole lwa sou lòd piblik la.

Vè 22:00 nan vandredi 16 septanm nan, yon moun enkoni travèse liy sekirite a pou l rive toupre sèkèy la. Anba enfliyans emosyon, li mete men l 'sou sèkèy la. Kòm rezilta, lapolis te reyaji sevè. Yo arete nonm nan kesyon an epi otomatikman mete l nan prizon.


You may like these posts

No comments