Yon Jij Pase Lòd pou Alye Trump Lan ki se Steve Bannon Pase 4 Mwa nan Prizon

0

Steve Bannon (mitan) yon alye ansyen Prezidan Donald Trump ke yon jij kondane pou l pase 4 mwa nan prizon, pale ak lapres nan moman lap kite tribinal federal Washington nan, Vandredi 21 Oktob, 2022.

Steve Bannon, yon alye ansyen Prezidan Donald Trump, pral oblije pase 4 mwa nan prizon. Yon jij pwononse santans la jodia. Lajistis te jwenn Bannon koupab dèske li te defye yon demann Komisyon La Chanm kap mennen ankèt sou atak 6 Janvye a te voye ba li pou'l temwaye devan yo.

Bannon gen 68 an, e tribinal la te jwenn ni koupab de 2 chèf akizasyon poutèt li te derefize bay temwayaj epi remèt dokiman yo te mande'l bay komisyon an.

Avoka akizasyon yo te mande jij la enpoze yon santans 6 mwa prizon. Men avoka Bannon yo te di kliyan yo a merite yon peryòd pwobasyon tou.

 

You may like these posts

No comments