Kantite Fanm Ameriken ki Enskri pou Vote Nan Eleksyon Mi-Manda yo Ogmante

0

Foto Achive:USA, Washington, people gathered in front of the Supreme court after the abolition of the Roe vs Wade verdict.

Demokrat Tom Bonier k-ap mennen estrateji e ki travay nan biwo vòt-yo pa janm viv yon bagay konsa nan 28 lane depi l-ap òganize eleksyon.

Li di, “Nou wè medam-yo angaje nan politik-la plis pase sa m te janm wè anvan. »

Nan mwa apre Kou Siprèm Etazini-an te ranvèse desizyon Roe Vs Wade-la, ki te garanti dwa pou fanm fè dilatasyon, kantite fanm ki enskri pou vote nan eleksyon mitan manda mwa Novanm sa-a pran yon ogmantasyon 35 pousan nan 20 eta ki pataje chif sou enskripsyon sa-yo, dapre yon analiz jounal New York Times.

Pami eta sa-yo gen Kansas, Pennsilvani, Ohio, Oklahoma, Florid, Kawolin di Nò, Idaho, Alabama, New Mexico ak Maine.

Bonier di chif-yo moutre ke fanm-yo enskri pou vote plis pase gason-yo nan eta Tankou Wisconsin ak Michigan, kote yo krenn pou yo pa pèdi dwa pou yo pran desizyon sou kesyon fè pitit.

 

You may like these posts

No comments