Tanpèt Twopikal Nicole Koze Evakyasyon nan Bahamas, ak Florid

0

Imaj satelit NOAA de tanpet twopikal Nicole, kap pwoche rejyon nodwes Bahamas ak kot Atlantik eta Florid, Madi 8 Nov. 2022.

Tanpèt twopikal Nicole fòse moun kouri kite kay yo o Bahamas nan moman li menase pou'l pran fòs epi tounen yon siklòn tou bon vre Mèkredi. Li ra pou gen gwo siklòn konsa nan mwad Novanm nan.

Move tan an rive sou Bahamas e li fèmen kèk ayewopò nan Florid. Pami zòn kote yo mande moun evakye nou jwen Mar-a-Lago, kote kay ansyen Prezidan Donald Trump sitye.

Sekouris yo deja evakye plizyè douzèn moun nan zòn vilnerab nan nòdwès Bahamas anvan move tan an rive sou yo.

Dapre nouvèl yo tanpèt twopikal la lakoz dlo lanmè anvani Hutchinson Island, yon zile ki sitye nan awondisman Martin nan Florid.

Nicole se premye move tan ki frape Bahamas depi Siklòn Dorian, ki te gen yon pwisans Kategori 5, e ki te devaste achipel la an 2019.

You may like these posts

No comments