Etazini Mande Kou Siprèm Lan Tann Anvan li Leve Restriksyon ki Anpeche Migran yo Mande Azil La

0

Foto Achive: Milite Ameriken anpeche migran travese antre el Paso, Texas depi Ciudad Juarez, Meksik, 20 Desanm, 2022.

Tansyon yo wo anpil sou frontye Etazini pataje ak Meksik la nan moman gen anpil ensètitid pa rapo ak restriksyon ki anpeche migran yo mande azil.

Administrasyon Biden nan mande Kou Siprèm nan madi pou'l pa leve restriksyon ki rele Tit 42 a anvan fèt nwèl la.

Etazini plede ka li nan yon dokiman legal li voye bay Chèf Kou Siprèm nan, John Roberts. Jij la pase yon lòd pwovizwa pou kenbe restriksyon yo an plas pou kounyea.

Restriksyon yo te sipoze ekspire jodi Mèkredi a.

Gouvenman federal la admèt si li leve restriksyon yo sa pral lakoz yon pakèt migran al sou fwontyè epi travèse ilegalman.


Sepandan, gouvènman an mande tribinl la rejte jefò eta konsèvatè yo ap fè pou kenbe Tit 42 an plas. Mezi sa a pèmèt responsab yo ekspile prèske tout moun ki ta vle mande azil.

 

You may like these posts

No comments