IMigran sou Fwontyè Etazini ak Meksik Lan ap Tann Desizyon sou Tit 42 a

0

Foto Achive: Mexico US Migrant Asylum Ban.

EL PASO, Texas (AP) — Migran ki sou fwontyè Etazini ak Meksik la ap chèche yon kote pou abrite kò yo avek sezon fredi a ki rive, nan moman yo ap retann desisyon Tribinal La kou Siprèm si wi ou non yap leve leve restriksyon Tit 42 a.

Tit 42 a te etabli nan epòk pandemi a, sa ki te anpeche anpil migran antre Etazini pou vin chèche azil.

Mezi Tit 42 te fikse pou ekspire Mèkredi, men gen plizyè eta ki te al chèche konkou tribinal siperyè a pou kenbe mezi sa yo an plas.

Administrasyon Biden te mande tribinal la pou leve restriksyon yo.

Li pa klè ki lè ke otorite pral pran yo desizyon. Men pou kounyea gen, dè milye moun ki ap tann desisyon nan pati Meksik la ki sou fwontyè Etazini .

 

You may like these posts

No comments