Nasyon Zini Di: Gen Plis Pase 11-mil timoun Ki pèdi lavi yo oubyen Ki blese nan Yemen

0

Foto Achive: UN Yemen Children

Nasyon Zini fè konnen plis pase 11-mil timoun pèdi lavi yo oubyen blese nan Yemen koumanse depi 2015.

Yon kominike UNICEF fè konnen bilan an ka pi wo anpil toujou, kote se sèlman ensidan ke l-ONU verifye ke li konte, pran depi lè yon koalisyon ki gen Arabi Saoudit nan tèt li te antre nan konfli a.


Rebèl Houthi ke Iran apiye te sezi kontwòl kapital Yemen nan nan finisman ane 2014, e koalisyon ke Arabi Saoudit ap dirije a te te lanse frap aeryen nan koumansman ane 2015 pou sipòte gouvènman ke kominote entènasyonal la rekonèt la. Konfli a se yon dezas pou Yemen, ki fè ke se youn nan pi gwo kriz imanitè nan mond la.

 

You may like these posts

No comments